Apie mokyklą

Mokykloje mokosi 335 mokiniai: 293 pradinukai ir 42 priešmokyklinukai. Iš viso mokykloje 166 mergaitės ir 169 berniukai. Dirba 37 darbuotojai: 26 pedagoginiai  ir 11 nepedagoginių darbuotojų. 3 pedagoginiai darbuotojai vaiko auginimo atostogose.

Kauno panemunės pradinė mokykla

Mokyklos vizija 2019-2021

Aukšti akademiniai pasiekimai ir pozityvi disciplina unikaliose ugdymo(si) aplinkose.

Misija 2019-2021

Nuosekliai taikant 6-11 metų vaikų raidą atitinkančius mokymo(si) ir auklėjimo metodus, ugdyti socialines kompetencijas, asmeninę atsakomybę už mokymo(si) pažangą ir užtikrinti aukštus akademinius pasiekimus.

Strateginiai tikslai 2019-2021

Užtikrinti mokymo(si) kokybę ir išlaikyti aukštus akademinius pasiekimus.

Skatinti pozityvų mokinių elgesį ir gerinti mokyklos klimato rodiklį taikant pozityvios disciplinos principus.

Praturtinti unikalias mokymo(si) ir poilsio aplinkas sukuriant papildomas galimybes mokiniams ir ugdytojams mokyti(s) ir pailsėti.

“Kaip čia smagu –
Džiaugsmo sala!
Raidės kaip drugiai,
Skaičiai -draugai…
Ši vieta vadinas mokykla.
Ant kalno yra tokia vieta –
Pradinė Panemunės mokykla.
Čia daug vaikų, gerų draugų,
Visiems kartu labai smagu.
Tai – džiaugsmo, tai – džiaugsmo sala!”