Apie mokyklą

Mokykloje mokosi 379 mokiniai: 336 pradinukai ir 43 priešmokyklinukai. Iš viso mokykloje 189 mergaitės ir 190 berniukų. Dirba 46 darbuotojai: 3 vadovai, 5 švietimo pagalbos specialistai, 23 pedagoginiai, 11 ūkio ir kitų darbuotojų. 4 darbuotojos vaiko auginimo atostogose.

Kauno panemunės pradinė mokykla

Mokyklos vizija 2019-2021

Aukšti akademiniai pasiekimai ir pozityvi disciplina unikaliose ugdymo(si) aplinkose.

Misija 2019-2021

Nuosekliai taikant 6-11 metų vaikų raidą atitinkančius mokymo(si) ir auklėjimo metodus, ugdyti socialines kompetencijas, asmeninę atsakomybę už mokymo(si) pažangą ir užtikrinti aukštus akademinius pasiekimus.

Strateginiai tikslai 2019-2021

Užtikrinti mokymo(si) kokybę ir išlaikyti aukštus akademinius pasiekimus.

Skatinti pozityvų mokinių elgesį ir gerinti mokyklos klimato rodiklį taikant pozityvios disciplinos principus.

Praturtinti unikalias mokymo(si) ir poilsio aplinkas sukuriant papildomas galimybes mokiniams ir ugdytojams mokyti(s) ir pailsėti.

“Kaip čia smagu –
Džiaugsmo sala!
Raidės kaip drugiai,
Skaičiai -draugai…
Ši vieta vadinas mokykla.
Ant kalno yra tokia vieta –
Pradinė Panemunės mokykla.
Čia daug vaikų, gerų draugų,
Visiems kartu labai smagu.
Tai – džiaugsmo, tai – džiaugsmo sala!”