Pedagogų atestacijos komisija

Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija tel. +370 37 34 58 85, +370 (694) 53983.

1. Giedrė Stankevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Rita Migonienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Giedrė Šliumpienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė
4. Jurgita Balčiūnaitienė Tėvų atstovė Narė
5. Ramunė Martinkienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė
Paskutinis atnaujinimas: 2024 2 balandžio