Pedagogų atestacijos komisija

Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

1. Giedrė Stankevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Vita Vedegienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Giedrė Šliumpienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė
4. Vilma Gydaitė Tėvų atstovė Narė
5. Dileta Tindžiulienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė
Paskutinis atnaujinimas: 2019 29 balandžio