Priėmimo į mokyklą komisija

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 34 58 85:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos atstovė Giedrė Stankevičienė

Komisijos sekretorė – mokyklos bibliotekininkė, mokytojų tarybos atstovė Vilma Gaubienė

Komisijos nariai:

  • anglų kalbos mokytoja, mokytojų tarybos atstovė Kristina Švagždienė
  • tėvų tarybos pirmininkas Rytis Kaminskas
  • mokyklos tėvų atstovas Vacys Songaila
Paskutinis atnaujinimas: 2020 16 birželio