Kauno Panemunės pradinė mokykla

Inovatyvi mokykla vaikams, kurie kurs rytojų!

Žemyn

Svarbu

Pasiekimai

Pasiekimai

Mokykla nuolat dalyvauja tiek tarptautiniuose tiek nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose.

Plačiau  »

Projektai

Projektai

2019-2021 metais mokykla  Erasmus+ projekto „Konstruktyvistiniai metodai, ugdantys esmines pradinių klasių mokinių kompetencijas“ (angl. Constructivist Methods in Developing Key Skills of Primary School Students) partnerė.

2020-2022 metais mokykla projekto „Drauge ugdome E+ kartas“ (angl. „CO-Develop E+ Generations“) partnerė.

Mokyklos uniforma

Mokyklos uniforma

Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

Plačiau  »

Parama

Parama

Tapkite mokyklos rėmėjais ir prisidėkite prie mokyklos vystymosi. Kartu galim pasiekti daugiau!

Plačiau  »

Mokinių atostogos

2020, SPALIO 26
SPALIO 30
Rudens atostogos
2020, GRUODŽIO 23
2021, SAUSIO 5
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021, VASARIO 15
VASARIO 19
Žiemos atostogos
2021, BALANDŽIO 6
BALANDŽIO 9
Pavasario atostogos
Mokykla dalyvauja projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"
Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.