Kauno Panemunės pradinė mokykla

Inovatyvi mokykla vaikams, kurie kurs rytojų!

Žemyn

Svarbu

Pasiekimai

Pasiekimai

Mokykla nuolat dalyvauja tiek tarptautiniuose tiek nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose.

Plačiau  »

Projektai

Projektai

2019-2021 metais (pratęstas iki 2022) mokykla  Erasmus+ projekto „Konstruktyvistiniai metodai, ugdantys esmines pradinių klasių mokinių kompetencijas” (angl. Constructivist Methods in Developing Key Skills of Primary School Students) partnerė.

2020-2022 metais mokykla projekto „Drauge ugdome E+ kartas” (angl. „CO-Develop E+ Generations”) partnerė.

Mokyklos uniforma

Mokyklos uniforma

Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

Plačiau  »

Parama

Parama

Tapkite mokyklos rėmėjais ir prisidėkite prie mokyklos vystymosi. Kartu galim pasiekti daugiau!

Plačiau  »

Mokinių atostogos

2022 m. spalio 31 d.
lapkričio 4 d.
Rudens atostogos
2022 m. gruodžio 27 d.
2023 m. sausio 6 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2023 m. vasario 13 d.
vasario 17 d.
Žiemos atostogos
2023 m. balandžio 11 d.
balandžio 14 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
Mokykla dalyvauja projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"
Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.