Klausimai

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Laikymo vieta
1 Kauno Panemunės prad. mokyklos veiklos nuostatai Mokyklos raštinė
2 Veiklos programa Mokyklos raštinė
3 Mokyklos ugdymo planas Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui G.Stankevičienė
4 Mokyklos tarybos protokolai Mokyklos raštinė
5 Metodinės grupės veiklos planas ir protokolai Mokyklos raštinė

Nusiskundimų pateikimo tvarka

Raštiškas nusiskundimas registruojamas raštinėje, teikiamas mokyklos direktoriui ir, atsižvelgiant į nusiskundimo turinį, sudaroma darbo grupė nusiskundimams tirti. Galima teikti ir žodinius nusiskundimus klasių mokytojams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriui. Esant galimybėms problema sprendžiama nedelsiant.

 Jei turite klausimų, rašykite: panemun@panemune.kaunas.lm.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2020 2 rugsėjo