Nuotolinis mokymas

Nuo sausio 4 d. mokykla vykdo nuotolinį priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. Informaciją apie galimą vaikų priežiūros paslaugą rasite TAMO dienyne.

Dėl karantino laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis mokykla paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu:

El.paštu:

Informacija telefonu:

Internete:

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama TAMO dienyne. 

Skubios informacijos galima teirautis telefonu:

Virginija Rupainienė

mokyklos direktorė

Giedrė Stankevičienė

direktorės pavaduotoja ugdymui

Rūta Erapart

direktorės pavaduotoja ūkiui
Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Natalija Bankauskaitė,

mokytoja metodininkė,
nuotolinio mokymo(si) klausimais

Rytis Umbrasas,

IT sistemų administratorius,
IT diegimo, taikymo ir kt. klausimais
Paskutinis atnaujinimas: 2021 4 sausio