Nuotolinis mokymas

Šiuo metu mokykla vykdo hibridinį priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. Informaciją galima rasti TAMO dienyne.

Dėl karantino ribojamas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis interesantams mokykla paslaugas teikia nuotoliniu būdu:

El.paštu:

Informacija telefonu:

Internete:

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama TAMO dienyne. 

Skubios informacijos galima teirautis telefonu:

dr. Virginija Rupainienė

mokyklos direktorė

Giedrė Stankevičienė

direktorės pavaduotoja ugdymui

Rūta Erapart

direktorės pavaduotoja ūkiui
Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Natalija Bankauskaitė,

mokytoja metodininkė,
nuotolinio mokymo(si) klausimais

Rytis Umbrasas,

IT sistemų administratorius,
IT diegimo, taikymo ir kt. klausimais
Paskutinis atnaujinimas: 2021 14 balandžio