Nuotolinis mokymas

Šiuo metu visuotinis nuotolinis ugdymas mokykloje nevyksta. 

Jei būtų paskelbtas karantinas, būtų  ribojamas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis interesantams mokykla paslaugas teiktų nuotoliniu būdu:

El.paštu:

Informacija telefonu:

Internete:

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama TAMO dienyne. 

Skubios informacijos galima teirautis telefonu:

dr. Virginija Rupainienė

mokyklos direktorė

Giedrė Stankevičienė

direktorės pavaduotoja ugdymui

Rūta Erapart

direktorės pavaduotoja ūkiui
Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Natalija Bankauskaitė,

mokytoja metodininkė,
nuotolinio mokymo(si) klausimais

Rytis Umbrasas,

IT sistemų administratorius,
IT diegimo, taikymo ir kt. klausimais
Paskutinis atnaujinimas: 2024 2 balandžio