Tarptautinis Bakalaureatas

2022 m. birželio 23 d. pasaulinė Tarptautinio Bakalaureato organizacija suteikė mokyklai Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančios mokyklos kandidatės statusą.

Tarptautinis Bakalaureatas (TB). Kas tai?

TB – švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių.

Tarptautinio Bakalaureato organizacija siūlo keturių pakopų ugdymo programas:

Tarptautinio Bakalaureato programų tikslas

TB tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programa (TB PUP)

TB PUP paskirtis – ugdyti 3 – 12 metų vaikus, atsakingus ir aktyvius mokymosi visą gyvenimą dalyvius.
TB PUP ugdymo turinys apima 6 tarpdisciplinines temas, nagrinėjamas visuose mokomuose dalykuose

Galerija