Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą

2019-2020 m.m. Kauno Panemunės pradinė mokykla vykdo pradinio ugdymo programą 1-4 klasėse. Laisvų vietų mokytis 1, 2 ir 4 klasėse nėra. Yra 1 laisva vieta mokytis 3 klasėje.

2020-2021 m.m. bus komplektuojamos 2 priešmokyklinės ir 3 pirmosios klasės.

Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą pradėti registraciją elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.  Patvirtinti priėmimo į mokyklas tvarkos pakeitimai, mokyklos aptarnavimo teritorija. Daugiau informacijos rasite čia.

Svarbu žinoti:

 1. Per informacinę sistemą į pageidaujamas mokyklas galėsite pateikti ne daugiau nei du prašymus. Jei nepasirinksite jūsų mikrorajonui priskirtos mokyklos, sistema ją priskirs jums automatiškai (trečiasis pasirinkimas). https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/
 2. Prašymus per informacinę sistemą galės pateikti tik Kauno miesto savivaldybės gyventojai.
 3. Kitų savivaldybių gyventojai pateiks prašymą atvykę į mokyklą, iš anksto apie savo vizitą informavę telefonu 869453983.
 4. Sistema pateiktus prašymus automatiškai rikiuos pagal prioritetus*:
  1. 1 prioritetas – mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos gyventojai;
  2. 2 prioritetas – gyventojai iš mikrorajonų, besiribojančių su mokyklai priskirta aptarnavimo teritorija;
  3. 3 prioritetas – kitų Kauno miesto mikrorajonų gyventojai;
  4. 4 prioritetas – kitų savivaldybių gyventojai.

*Visais atvejais (a, b, c, d) prioritetas teikiamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir besimokančiųjų broliams/ seserims.

Norint pasikonsultuoti prašome skambinti kasdien nuo 9 iki 13 val. telefonu 869453983.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.:  +370 694 53983

Komisijos pirmininkė – dir.pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos narė Giedrė Stankevičienė

Komisijos sekretorė – soc.pedagogė, mokyklos tarybos narė Vilma Gaubienė

Komisijos nariai:

anglų kalbos mokytoja, mokytojų tarybos narė Kristina Švagždienė

tėvų tarybos pirmininkas Rytis Kaminskas

mokyklos tėvų atstovas Vacys Songaila

Komisijos darbo reglamentas 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020 14 balandžio