Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m.m. registruojami nuo balandžio 1 d. 12 val. elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. Prašymo padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

DĖMESIO! Yra 2 laisvos vietos būsimiems antrokams.

2021-2022 m.m. planuojama komplektuoti 2 priešmokyklines (40 mokinių) ir 3 pirmąsias klases (72 mokiniai). Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Kauno Panemunės pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą“. 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta priėmimo į mokyklas tvarka. Į mokyklą priimti asmenys iki 2021 m. birželio 2 d. 12.00 val. turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus;
  • specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – teisės aktų nustatyta tvarka specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji turi būti galiojanti visus 2021-20212 m.m., t.y. iki 2022 m. birželio 10 d.

Mokinių priėmimo komisija sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2021 m. balandžio 1 d. Nr. V-24. Komisija dirba vadovaudamasi darbo reglamentu.

Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorija https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija.

Norintys paklausti, skambinkite kasdien nuo 9 iki 13 val. telefonu 869453983.

Paskutinis atnaujinimas: 2021 19 balandžio