Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m.m. bus registruojami elektroniniu būdu informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt. nuo kovo 15 dienos iki gegužės 31 d.

Laisvų vietų į II, III ir IV klases nėra.

2023-2024 m.m. planuojama komplektuoti 2 priešmokyklinės (40 mokinių) ir 2 pirmos klases (48 mokiniai). Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Kauno Panemunės pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą”. Kadangi mokykla 2022-06-23 tapo pasaulinio Tarptautinio Bakalaureato mokyklų tinklo nare-kandidate, Pradinio ugdymo programa grindžiama esminėmis Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) nuostatomis ir politikomis.

Priėmimą planuojama vykdyti vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta priėmimo į mokyklas tvarka . Į mokyklą priimti asmenys turės pateikti vaiko gimimo liudijimo kopiją, priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – teisės aktų nustatyta tvarka specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2023-2024 m.m.,  ne trumpiau nei iki 2024 m. birželio 8 d.

Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorija https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/. Kauno Panemunės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija.

Norintys paklausti, skambinkite kasdien nuo 9 iki 13 val. telefonu 869453983.

Paskutinis atnaujinimas: 2023 4 kovo