Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą

2019-2020 m.m. Kauno Panemunės pradinė mokykla vykdo pradinio ugdymo programą 1-4 klasėse.

2020-2021 m.m. sukomplektuotos 2 priešmokyklinės ir 3 pirmosios klasės. Yra 2 laisvos vietos mokytis 4 klasėje.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti priėmimo į mokyklas tvarkos pakeitimai, mokyklos aptarnavimo teritorija.

Svarbu:

  1. Prašymų priėmimas per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt baigtas 2020-05-31.
  2. Prašymus galima pateikti atvykus į mokyklą.
  3. Norint pasikonsultuoti skambinkite kasdien nuo 9 iki 13 val. telefonu 869453983.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.:  +370 694 53983

Komisijos pirmininkė – dir.pavaduotoja ugdymui, mokyklos tarybos narė Giedrė Stankevičienė

Komisijos sekretorė – soc.pedagogė, mokyklos tarybos narė Vilma Gaubienė

Komisijos nariai:

anglų kalbos mokytoja, mokytojų tarybos narė Kristina Švagždienė

tėvų tarybos pirmininkas Rytis Kaminskas

mokyklos tėvų atstovas Vacys Songaila

Komisijos darbo reglamentas 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020 16 birželio