Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą

Prašymai pradėti mokytis 2022-2023 m.m. bus registruojami elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt. nuo 2022 m. kovo 15 d.

2022-2023 m.m. planuojama komplektuoti 2 priešmokyklines (40 mokinių) ir 3 pirmąsias klases (72 mokiniai). Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Kauno Panemunės pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą“. 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta priėmimo į mokyklas tvarka . Į mokyklą priimti asmenys turės pateikti vaiko gimimo liudijimo kopiją, priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – teisės aktų nustatyta tvarka specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2022-2023 m.m.,  ne trumpiau nei iki 2023 m. birželio 10 d.

Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorija https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/. Kauno Panemunės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija.

Norintys paklausti, skambinkite kasdien nuo 9 iki 13 val. telefonu 869453983.

Paskutinis atnaujinimas: 2021 29 gruodžio