Šaunus bendruomenės pasiekimų įvertinimas

Paskelbta: 2022 03 31
Šaunus bendruomenės pasiekimų įvertinimas

Mokykloje lankėsi Nacionalinės švietimo agentūros atstovės. Ši valstybinė švietimo pagalbos institucija prisideda užtikrinant švietimo kokybę, formuojant ugdymo turinį ir koordinuojant jo įgyvendinimą, organizuojant mokinių pasiekimų patikrinimus, vykdant švietimo tyrimus, teikiant įvairiapusę pagalbą švietimo sistemai.

Susitikimo metu buvo pristatyta mokyklos ugdymo filosofija, aptarti ugdymo, pagalbos vaikui organizavimo ir kiti mokyklos veiklos ypatumai bei problemos, diskutuota aktualiais švietimo politikos klausimais.

Džiugu, kad viešnios puikiai įvertino mokyklos bendruomenės 31 metų nueitą kelią.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022 3 balandžio