Ryto ratas

Paskelbta: 2017 12 01

Tradiciškai pirmąjį mėnesio penktadienį mokyklos bendruomenė susiburia į Ryto ratą apžvelgti praėjusio mėnesio mokyklos pasiekimus, aptarti ateities darbus ir pristatyti naujai prasidėjusio mėnesio vertybę. 4c „Spinduliukų” klasės mokiniai išradingai ir talkinami mamyčių pasakojo ir rodė, kas yra ATJAUTA. Jie padėjo suprasti, kad kiekvienas kalendoriaus lapelis atneša dieną, kuri gali būti kupina gerų darbų, istorijų apie juos darančius žmones.  Dar geriau atjautos prasmę suvokti padėjo ir pirmąją advento vainiko žvakelę uždegė A.Panemunės bažnyčios klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis. Ačiū visiems už gražų Ryto ratą! Linkime ramaus advento, pažymėto atjautos veiklomis!

Paskutinis atnaujinimas: 2017 1 gruodžio