Mokyklos svečiai

Paskelbta: 2012 06 11

202-06-08 Mokykloje lankėsi Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vadovų delegacija, lydima Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vadovų. Svečiai buvo supažindinti su mokyklos bendruomenės pasiekimais pritaikant mokymo(si) aplinkas ugdymo turinio įgyvendinimo patrauklumui didinti.

Paskutinis atnaujinimas: 2012 11 birželio