Tėvų tarybos posėdis

Paskelbta: 2022 09 20
Tėvų tarybos posėdis

Tėvų tarybos nariai, deleguoti klasių tėvų susirinkimuose, rinkosi į pirmąjį mokslo metų posėdį. Atstovai pristatė klasėse išsakytas mintis, klausimus, pasiūlymus. Mokyklos vadovai pateikė atsakymus į klausimus, pakvietė tęsti bendradarbiavimą gerinant ugdymo kokybę per visuminį vaiko asmenybės augimą. Vėliau buvo išrinkti tėvų tarybos vadovai – pirmininkas K.Kazulis (1b/3a) ir du pavaduotojai L.Girlevičienė (2a) bei R.Rauba (1a). Susirinkimo dalyviai delegavo atstovus į Mokyklos tarybą – D.Grikšelienę (1a), N.Jakubauską (2b), H.Labutį (3b), K.Baltrušaitienę (4c). Dalyvavusieji džiaugėsi bendradarbiavimo atmosfera ir suplanuotų darbų prasmingumu.

Paskutinis atnaujinimas: 2022 20 rugsėjo