Tėvų tarybos posėdis

Paskelbta: 2013 09 25

2013-09-19 Tėvų tarybos posėdyje aptarti klasių tėvų susirinkimuose išsakyti pastebėjimai, aptarta 2012-2013 m. m. Tėvų tarybos veikla, numatyti 2013-2014 m. m. veiklos prioritetai. Vieningai balsavę klasių atstovai antrajai kadencijai Tėvų tarybos pirmininke išrinko 4c klasės mokinio mamytę Ž.Pikšilingienę. Ji drauge su E.Zulaniene (1c), A.Senkuviene (2b), R.Šapnagiene (3a), G.Skurkiu (4a), V.Vasiliausku (4a) ir G.Bagdonu (4c) atstovaus tėvų interesams Mokyklos taryboje.

Paskutinis atnaujinimas: 2013 25 rugsėjo