Tėvų švietimo diena

Paskelbta: 2016 04 12

Mokykla organizavo tėvų susitikimą su mokytojais dalykininkais, kad šie papasakotų apie „Bendrosios pradinio ugdymo programos” mokomųjų dalykų įgyvendinimo tikslus, uždavinius, metodus, pasiekimų vertinimą, mokinių mokymosi sėkmės prielaidas. Anglų kalbos, tikybos, šokio, dailės, muzikos mokytojos ir logopedė papasakojo apie mokinių ugdymąsi ir savo darbo ypatumus. Vertingas nuoširdus pokalbis padėjo tėveliams labiau suprasti, kaip jie galėtų padėti savo vaikučiams siekti aukštesnių ugdymosi pasiekimų. Neformaliems pokalbiams pasibaigus, dar vyko asmeninės konsultacijos.

IMG_20160412_182330 (1)_2IMG_20160412_184518_2

Paskutinis atnaujinimas: 2016 12 balandžio