Savivaldos institucijų posėdžiai

Paskelbta: 2016 03 08

Pirmadienį į Tėvų tarybos posėdį susirinkę klasių tėvų atstovai aptarė aktualius klasių reikalus, diskutavo dėl išsakytų nuomonių, tarėsi dėl bendradarbiavimo su mokytojais tobulinimo siekiant ugdymo tikslų. Antradienį susirinko aukščiausios savivaldos institucijos – Mokyklos tarybos – nariai. Dalyvavo mokyklos paramos fondo direktorė, mokyklos vyr.buhalterė. Buvo priimti svarbūs nutarimai dėl paramos fondo, patvirtinta mokyklos 2015 metų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo ataskaita, išklausyta informacija apie pokyčius ir naujoves mokykloje. Posėdžiuose aptartą informaciją savivaldos institucijų nariai pateiks kitą savaitę vyksiančiuose klasių susirinkimuose.

DSC_3338_2

Paskutinis atnaujinimas: 2016 8 kovo