Nuo mažo vaiko – iki didelio žmogaus

Paskelbta: 2015 03 31

Mokykloje įvyko LPUMA (Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos) steigiamasis suvažiavimas. Po meninės raiškos studijos „Nuojauta” vaikų parodyto pavasarinio vaizdelio suvažiavimo dalyvius pasveikino LR Seimo narys M.Zasčiurinskas, švietimo ir mokslo viceministrė G.Krasauskienė, Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A.Bagdonas, pavaduotoja O.Visockienė, vyr.specialistė D.Tindžiulienė. Suvažiavime pranešimus skaitė Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo švietimo poskyrio vedėja V.Adaškevičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė R.Mečkauskienė, ŠMM Ugdymo plėtotės centro ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja A.Rudienė, projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapo vadovė E.Melnikė.
LPUMA prezidente, atsisakius daugiausiai balsų surinkusiai V.Rupainienei, išrinkta Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos direktorė A.Burbienė. Išrinktoji asociacijos taryba atstovauja visoms Lietuvos apskritims. Asociacijos motto „Nuo mažo vaiko – iki didelio žmogaus”.

LPUMA 1LPUMALPUMA 2

Paskutinis atnaujinimas: 2015 31 kovo