Mokyklos tarybos posėdis

Paskelbta: 2019 09 26

Naujai išrinktos mokyklos tarybos posėdyje dalyvavo mokytojų, tėvų, administracijos ir seniūnijos atstovai. Aptarta ir įvertinta praeitų mokslo metų mokyklos tarybos veikla, išrinkta mokyklos tarybos pirmininkė – Sandra Žirgutienė (4b). Posėdyje svarstytas UAB „Šeimos valgykla“ valgiaraštis ir prekybai skirtas asortimentas, patvirtinta mokinių maitinimo kokybės priežiūros grupės sudėtis, pritarta paramos mokyklai programai, diskutuota kitais rūpimais klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 7 spalio