Mokiniai įsivertino savo pasiekimus

Paskelbta: 2016 09 30

Paskutinį mėnesio penktadienį Ryto ratas vyk­sta klasėse. Mokiniai, aptarę svarbiausius mėnesio dar­bus, įsivertina savo pasieki­mus, apgalvoja savo elgesį ir nusprendžia, ką norėtų tobu­linti.

Paskutinis atnaujinimas: 2016 30 rugsėjo