Inkliuzinis švietimas

Paskelbta: 2019 04 01
Inkliuzinis švietimas

Mokyklos logopedė S.Gudunskienė 2019-03-31 – 2019-04-06 dalyvavo Erasmus+ projekto mokymuose Italijoje „Inkliuzinis švietimas ir specialieji poreikiai. Italijos pedagogų patirtis įveikiant specialiųjų poreikių mokinių atskirtį“. Ten susipažino su įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo metodu, aptarė mokymo strategijas ir metodus gerinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymąsi, dalijosi darbo patirtimi su kitų Europos šalių (Graikijos, Prancūzijos, Ispanijos, Švedijos) švietimo darbuotojais.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 12 balandžio