Bendradarbiavimas su Prano Mašioto pradine mokykla

Paskelbta: 2012 10 23

Mūsų mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Kauno Prano Mašioto pradine mokykla, abi mokyklos dalyvauja ES finansuojamame Valdorfo metodikos plėtros projekte ir kartu vykdo projekto įgyvendinimo priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Pagal šį projektą 2012-10-19 pas mus į svečius atvyko dvi Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojos, kurios dalijosi patirtimi apie vaikų ugdymą Valdorfo metodu ir vedė pamokėles 1b ir 3a klasėse.

Paskutinis atnaujinimas: 2012 23 spalio