Kauno Panemunės pradinė mokykla

Inovatyvi mokykla vaikams, kurie kurs rytojų!

Žemyn

Svarbu

Pasiekimai

Pasiekimai

Mokykla nuolat dalyvauja tiek tarptautiniuose tiek nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose.

Plačiau  »

Projektai

Projektai

2019-2021 metais mokykla  Erasmus+ projekto „Konstruktyvistiniai metodai, ugdantys esmines pradinių klasių mokinių kompetencijas“ (angl. Constructivist Methods in Developing Key Skills of Primary School Students) partnerė.

2020-2022 metais mokykla projekto „Drauge ugdome E+ kartas“ (angl. „CO-Develop E+ Generations“) partnerė.

Mokyklos uniforma

Mokyklos uniforma

Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

Plačiau  »

Parama

Parama

Tapkite mokyklos rėmėjais ir prisidėkite prie mokyklos vystymosi. Kartu galim pasiekti daugiau!

Plačiau  »

Mokinių atostogos

2021 m. lapkričio 3 d.
lapkričio 5 d.
Rudens atostogos
2021 m. gruodžio 27 d.
2022 m. sausio 7 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2022 m. vasario 14 d.
vasario 18 d.
Žiemos atostogos
2022 m. balandžio 19 d.
balandžio 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
Mokykla dalyvauja projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"
Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.